Dossier

fr. dokumentacijo
zbirko dokumentov, pomembnih za določen primer ali osebo.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.