Donator

(darovalec) Oseba, ki daruje ali prenese lastnino na drugo osebo - drevesa (madee).

Podjetje. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams in drugi. Splošno besedilo: DE. n. Osadchaya IM. 1998.