Prispevek Dolgoročni

Prispevek banke k dolgoročnim pogojem skladiščenja znaša eno leto ali več. VD ima lahko poseben namen - poroka, doseganje odraslega življenja itd.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.