Prevladujoči

adj. vlastnostny nagnjeni in sposobni zasesti prevladujoč položaj (Vir: Kratka slovar izrazov seksopatologicheskih)