Prevzem z zadolžnicami

Imenovanje plačnika na račun tretje osebe, ki se imenuje Prevzem in take račune - stalno prebivališče, so zunanji znak besede "plačilo" ali "plačila v banko ...", pod podpis plačnika. Osebe lahko v imenu predala ali trafika plačajo pravočasno. V tem primeru oseba, za razliko od zbiranja računov, ni prejemnik plačila, ampak plačnik. Ko že govorimo kot domitsilyanta, banka ne nosi nobenega tveganja, saj je plača račun le, če je plačnik je prej račun znesek, ki je, ali če je stranka imela v poravnavi (tok) računu dovolj denarja in pooblašča banko, da v breme svojega računa znesek, potreben za plačilo računa. V nasprotnem primeru banka zavrne plačilo in protesti proti plačilnemu listu na običajen način.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.