Domiciliation

prenos lastnino bančnega računa njegovih pravic na banko za urejanje plačil na menice v kraju prebivališča (stalnega prebivališča) plačnika.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.