Domiciliat

tretja oseba, navedena v računu, ki mora plačati račun v kraju stalnega prebivališča plačnika ali na drugem dogovorjenem kraju.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.