Sedežnica z obrestno mero

Glej. Količnik s stalnim prebivališčem

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.