Domicilni

(stalno prebivališče, domicil) Država ali kraj stalnega prebivališča osebe, ki se lahko razlikuje od njegovega državljanstva ali prebivališča. Domicile se ugotavlja po fizičnem dejstvu prebivališča osebe in namenu, da živi na istem kraju. Na primer, tuji državljan, ki je rezident Združenega kraljestva, v Združenem kraljestvu ne potrebuje stalnega prebivališča, razen če namerava to državo postati stalnega prebivališča. V skladu s splošnim pravom se osebni status osebe, vključno z njegovo sposobnostjo poročanja, določi s stalnim prebivališčem in ne po kraju stalnega prebivališča ali državljanstva. Družba ima lahko tudi stalno prebivališče, ki ga določi kraj njegove registracije.

Podjetje. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams in drugi. Splošno besedilo: DE. n. Osadchaya IM. 1998.