Državni državni zajam

obveznice, ki jih izda Ministrstvo za finance Ruske federacije in so izražene v ameriških dolarjih. Izdani so bili kot odškodnina za dolgove stečajnega Vneshekonombank ZSSR (VEB). Obresti se plačajo enkrat na leto. Sestavni del obveznice je niz kuponov, katerih število je določeno z zapadlostjo obveznice. Datumi plačila so navedeni na obveznicah in kuponih. Znesek glavnega dolga za obveznice in kupone se izplača imetniku prenosa ustreznega zneska v ameriških dolarjih na račun imetnika obveznice po predložitvi kuponov. Zadnji kupon je treba predstaviti skupaj z obveznico, ki je predmet odkupa.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.