Domače obveznice Put

obveznica, katere lastnik ima v določenih pogojih pravico do povračila po nominalni vrednosti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.