Prednostna obveznica

obveznica, ki daje prednost pred izpolnjevanjem določenih zahtev.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.