Bond Municipal

obveznice, ki so jih izdali mestni organi v obliki posojila za občinsko lastnino.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.