Bond Mortgage

dolgoročna obveznica s trdno obrestno mero, izdano pod nadzorom nepremičnin in običajno trdno obrestno mero.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.