Bond Land

občinska obveznica z zapadlostjo v določenem obdobju zemljišča.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.