Bond Dvokolesni

obveznice, obresti, ki se plačajo v eni valuti, in glavnico v drugi.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.