Sekundarni obveznik

hipotekarne obveznice, katerih terjatve so izpolnjene po poravnavi z imetniki prve hipoteke, vendar pred poravnavo z drugimi vlagatelji.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.