Domat

komercialni partner, katerega ime se ne pojavlja pri zaključku transakcij.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.