Domena

od lat. dominiumska lastnina
nepremičnine, zemljišča v lasti fevdalnega gospodarja.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.