Dolarizacija

široko uporabo dolarjev v domačem prometu države, ki ima svojo nacionalno valuto. D. označuje nestabilnost nacionalne monetarne enote in probleme v gospodarstvu države.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.