Dokumentacija Tender

paket dokumentov z informacijami o pogojih ponudbe. Ponudbo sestavlja komisija za razpis, ki se plača ponudnikom. V D. t. Vključuje obliko ponudbe, pogodbene pogoje, obseg in nomenklaturo dobave, dela in storitev itd.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.