Dokumenti Stanje

dokumente, ki jih pripravijo, zberejo in izdajajo državni organi ali njihovi pooblaščeni zastopniki (notar, sodni izvršitelj).

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.