Dokumenti za izdajo vrednostnih papirjev, registracija

Dokumenti, ki se predložijo Zvezna komisija za vrednostne papirje v Rusiji s strani poslovnih bank in drugih kreditnih institucij za registracijo, ki so jih z vrednostnimi papirji, izkazi in prospekte delnic in obveznic, poročila o izdaji delnic in obveznic, je izdala tudi letno Poročila z vrednostnimi papirji.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.