Dokumenti Executive

dokumente, ki so podlaga za odločitev sodnega izvršitelja ukrepe za izvrševanje sodnih odločb. V številu D. in. vključujejo: pisanj, naročila in sklepi sodišča, se ne plača v času, vendar z zahtevki za plačilo, plačnik sprejela, potrdila, ki ga delovnem sporu, o odločitvi s strani upravnih organov, izdanih na proizvodnjo glob iz državljanov brez zatekanja, tožilca izdana.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.