Kombinirani dokumenti

računovodskih dokumentov, ki vsebujejo znake več vrst dokumentov. Gotovinski predujmi so dohodni in odhodni denarni nalogi, vnaprejšnja poročila odgovornih oseb, zahteve za sprostitev materialov, omejitvene kartice.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.