Dokumenti, izračunani na poti

dokumenti, pripravljeni in predloženi banki za poravnave za dobavljene izdelke, opravljena dela ali opravljene storitve, za katere plačila še niso bila prejeta.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.