Dokumenti proti plačilu

napis na račun, ki nakazuje, da je prenos blagovnih listin kupcu mogoč le po plačilu blaga in storitev.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.