Dokumentacija Pravni in tehnični

državni standard, poslovni standard, tehnični pogoji, tehnični opis, recepti in druga dokumentacija, ki določajo zahteve za kakovost izdelkov.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.