Dokumentacija Projektna ocena

gradbenih projektov objektov in ocen zanje ob upoštevanju vseh večjih in splošnih stroškov gradnje.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.