Dokumentacija

paket uradnih dokumentov, zbranih v določeni obliki in vsebujejo posebne informacije.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.