Povzetek dokumenta

niz več primarnih dokumentov. Za D.S. vnaprej poročila, gotovinska poročila itd.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.