Dokument o enkratnem plačilu

enoten dokument za plačilo bivalnega prostora, gospodarskih javnih služb, plina, elektrike in telefona.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.