Sekundarni dokument

dokument, ki je rezultat analize in obdelave informacij v primarnih dokumentih.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.