Revolving dokumenta

dokument, ki prenaša pravice v skladu z obveznostjo do druge osebe (račune, čeki, potrdila o vlogi, delnice in obveznice na prinosnika, zakladne menice).

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.