Analiza dokumentov

Metoda zbiranja primarnih podatkov, v katerih se dokumenti uporabljajo kot glavni vir informacij.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.