Dokument Primarni

računovodski dokument, sestavljen v čas transakcije, obratovanje. Denarni prejemki vključujejo prejemke in izdatke, račune, potrdila o prevzemu, naročila, potrdila itd. Postavka je lahko zunanja (računi dobaviteljev) in notranja (dejanja, zahteve).

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.