Uradni list

A. Dokument izdan in izdan v imenu javnega organa ali ga podpiše uradnik.
B. Notarsko dejanje. B. Registracijske znamke, vizumi itd., Narejene na dokumentu.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.