Dokument ne obstaja

računovodski dokument, ki odraža blago transakcijo, ki ni bila izvedena v celoti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.