Dokumentna osnova

dokument, na podlagi katerega je pravna oseba ustanovljena in deluje. Ti vključujejo vlogo za registracijo, ki jo podpišejo ustanovitelji družbe, statut ali ustanovitveni sporazum. Ustanovitveni sporazum pravne osebe je sklenjen, listino pa potrdijo ustanovitelji (udeleženci). V U. d. Je treba navesti ime pravne osebe, kraj njegove lokacije, namen dejavnosti in druge informacije, ki jih določa zakon.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.