Document Object Model (DOM)

Glej. MODEL OBJEKTA DOKUMENTA

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.