Revolving kreditne-denarne listine

A. Kratkoročni račun.
B. Preprost ali prenosni račun, zavarovan z neizkoriščenimi kreditnimi linijami.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.