Tovorni dokument

račun, ki ga je izdal lastnik plovila v imenu pošiljatelja, pri čemer je naveden strošek tovora za dostavo blaga.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.