Commodity Committy Commitment

dokument, ki daje lastniku pravico prodati blago, navedeno v njem. DTA so: tovorni list, nalog, dvojnik železniškega tovornega lista.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.