Document Banking

dokument, ki potrjuje zakonitost opravljanja bančnih poslov. Prisotnost D. b. se morajo odražati v računovodskih evidencah banke.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.