Dokument Računovodstvo

dokument, ki določa pravico in dejstvo, da je gospodarsko, finančno poslovanje izpolnjeno. D. b. je sestavljen v skladu z uveljavljenimi obrazci na pisemskih tiskanih tiskanih nalepkah. Gotovinski dokumenti so sestavljeni v skladu s Pravilnikom o vodenju gotovinskih transakcij. Vrstni red za registracijo bančnih dokumentov določa pravila banke. Uradniki, ki so podpisali dokument, so odgovorni za pravilnost vseh svojih podatkov (rekvizitov). Računovodstvo ima pravico upoštevati le polnopravne dokumente. Napake v dokumentih se popravijo z uveljavljenimi metodami.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.