Zdravnik Fee

plačilo za delo zdravnika (obisk, posvetovanje, recepte, kirurgije), ki se plača po stopnjah, določenih v sistem zdravstvenega zavarovanja.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.