Intruder Doctor

zdravnik, ki je odkril nezakonito ravnanje pri servisiranju zavarovanca. Najpogosteje je to napačna izjava o računu. V.N. se preganja po zakonu.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.