Trusted Zdravnik Zavarovalnica

zdravnik delajo na podlagi pogodbe z zavarovanjem in ima pooblastilo za nadzor pravilnosti imenovanja in zdravstvenih in diagnostičnih postopkov za zavarovane paciente, kot tudi predhodnega zdravniškega pregleda oseb, vzetih za zavarovanje.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.