Dok

Eng. docket
A. Oznaka, seznam vsebin o blagu, tovor s naslovom prejemnika.
B. Potrdilo o plačilu carin, ki ga izda carina ali banka.
V. Povzetek dokumenta.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.