DNS

(sistem domenskega imena)
Računalniško distribuiran sistem za pridobivanje informacij o domenah. Najpogosteje se uporablja za pridobitev naslova IP po imenu gostitelja (računalniku ali napravi), ki prejema informacije o usmerjanju po pošti in služi vozliščem za protokole v domeni

v slovarju poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.